Fyrhjulingskort FA

Fördjupning

Fyrhjulingskort FA

Kursnivå: Fördjupning

Pris: 5500:-

Pris för medlem: 4500:-

Priser är inklusive moms

Norra kan nu erbjuda sina medlemmar och andra intresserade Säker Skogs fyrhjulingskort! Säker Skog har tillsammans med ett flertal instruktörer tagit fram ett utbildningskoncept för terrängkörning med fyrhjuling.

Försäljningen av fyrhjulingar har ökat markant. Användningsområdet är dels i stadstrafik men framförallt körning i skogen där fordonet ofta används för att underlätta skogligt arbete. Parallellt med ökad försäljning har även olycksstatistiken gått upp.

I takt med ökad försäljning och höjd olycksstatistik väljer nu Norra att starta en fyrhjulingsutbildning för att utbilda i säker körning i skogen. Utbildningarna är en mix mellan teori och praktik och genomförs inledningsvis på godkänd testbana i Burträsk men även på banor i Kalix och Ö-vik från och med hösten 2018. Antalet kursorter kommer med tiden att öka.

Terrängkörning för nyttoändamål förekommer främst inom jord- och skogsbruket, men är omfattande även inom t.ex. räddningstjänst, underhåll av kraftledningar, anläggningsarbeten och renskötsel. För yrkesmässig användning finns krav på utbildning och kompetens för att förhindra olycksfall och arbetsskador.

Den nya utbildningen för fyrhjuling finns på tre olika nivåer FA, FB och FC.

FA: Fyrhjuling grund, (vilket även kan ge Transportstyrelsens förarbevis för terränghjuling vid behov).
FB: Släpfordon grund, koppling av släp, backövning, teori och praktik.
FC: Avancerad terrängkörning.

Kursupplägg FA

Utbildningen genomförs som intensivkurs under en heldag på, av Länsstyrelsen, godkända banor. Utbildningen har tydlig målbeskrivning och avslutas med teoretiskt prov och uppkörning för körkort.

FA är den grundläggande nivån som man måste klara först. Genom olika övningar ges förutsättningar att klara det praktiska provet.

Exempel på övningar i grundläggande körteknik:

  • starta och bromsa mjukt
  • köra över hinder
  • manövrera i en slalombana
  • vändning och backning där det är trångt
  • känn på bromsarna i olika hastighet

Vid kurstillfället har vi två instruktörer närvarande. När kursen avslutats kan deltagaren själv välja att beställa även förarbevis från Transportstyrelsen. 

Deltagarantal, kurstillfällen och kursavgift

Max 8 deltagare per kurs.

2018:

25 Juli   FA   Heldagsutbildning, intensivkurs 
19 Aug  FA   Heldagsutbildning, intensivkurs
30 Sep  FA   Heldagsutbildning, intensivkurs

2019:

Datum presenteras under mars 2019.

 

Pris för dig som är medlem i Norra Skogsägarna
FA: 3.600 kr exkl. moms (4.500 inkl moms)

Ordinarie pris
FA: 4.400 kr exkl moms (5.500 kr inkl moms)

Hyra av fyrhjuling: 1500-2500 kr (kontakta instruktören för mer information)

Efter godkänt testresultat har deltagaren möjlighet att ansöka om förarbevis för terränghjuling hos Transportstyrelsen mot en administrativ avgift (Transportstyrelsens egen avgift). I utbildningspriset ingår Säker Skogs Fyrhjulingskort.

Vill du lära dig mer?

Kurstillfällen i FB och FC presenteras efter sommaren.

 

Om du har frågor kontaktar du vår systemansvariga instruktör för fyrhjuling:
Benny Bäcklund, 0735155339, skogssaker@gmail.com

Norra Skogsskolans praktiska utbildningar har arbetats fram och kvalitetssäkras av Säker Skog. Föreningen Säker Skog verkar för att de som arbetar med småskaliga redskap och metoder, som motorsåg, röjsåg och fyrhjuling, ska jobba i första hand säkrare, men gärna även lättare, roligare och mer lönsamt.

Fyrhjulingskort FA

Kursnivå: Fördjupning

Pris: 5500:-

Pris för medlem: 4500:-

Priser är inklusive moms

Dela kursen