Fyrhjulingskort FA

Fördjupning

Fyrhjulingskort FA

Kursnivå: Fördjupning

Pris: 5500:-

Pris för medlem: 4500:-

Priser är inklusive moms

Norra kan nu erbjuda sina medlemmar och andra intresserade Säker Skogs fyrhjulingskort! Säker Skog har tillsammans med ett flertal instruktörer tagit fram ett utbildningskoncept för terrängkörning med fyrhjuling.

Deltagarantal, kurstillfällen och kursavgift

3 augusti  FA   Heldagsutbildning, intensivkurs - ANMÄLAN STÄNGD

Max 8 deltagare per kurs.

 

Pris för dig som är medlem i Norra Skogsägarna: 3.600 kr exkl. moms (4.500 inkl moms)

Ordinarie pris: 4.400 kr exkl moms (5.500 kr inkl moms)

Hyra av fyrhjuling: 1500-2500 kr (kontakta instruktören för mer information)

Efter godkänt testresultat har deltagaren möjlighet att ansöka om förarbevis för terränghjuling hos Transportstyrelsen mot en administrativ avgift (Transportstyrelsens egen avgift). I utbildningspriset ingår Säker Skogs Fyrhjulingskort.

 

Säkrare körning med kunskap

Försäljningen av fyrhjulingar har ökat markant. Användningsområdet är dels i stadstrafik men framförallt körning i skogen där fordonet ofta används för att underlätta skogligt arbete. Parallellt med ökad försäljning har även olycksstatistiken gått upp.

I takt med ökad försäljning och höjd olycksstatistik har Norra startat en fyrhjulingsutbildning för att utbilda i säker körning i skogen. Utbildningarna är en mix mellan teori och praktik och genomförs på godkänd testbana i Burträsk. Antalet kursorter kommer med tiden att öka.

Terrängkörning för nyttoändamål förekommer främst inom jord- och skogsbruket, men är omfattande även inom t.ex. räddningstjänst, underhåll av kraftledningar, anläggningsarbeten och renskötsel. För yrkesmässig användning finns krav på utbildning och kompetens för att förhindra olycksfall och arbetsskador.

Den nya utbildningen för fyrhjuling finns på tre olika nivåer FA, FB och FC.

FA: Fyrhjuling grund, (vilket även kan ge Transportstyrelsens förarbevis för terränghjuling vid behov).
FB: Släpfordon grund, koppling av släp, backövning, teori och praktik.
FC: Avancerad terrängkörning.

Kursupplägg FA

Utbildningen genomförs som intensivkurs under en heldag på, av Länsstyrelsen, godkända banor. Utbildningen har tydlig målbeskrivning och avslutas med teoretiskt prov och uppkörning för körkort.

FA är den grundläggande nivån som man måste klara först. Genom olika övningar ges förutsättningar att klara det praktiska provet.

Exempel på övningar i grundläggande körteknik:

  • starta och bromsa mjukt
  • köra över hinder
  • manövrera i en slalombana
  • vändning och backning där det är trångt
  • känn på bromsarna i olika hastighet

Vid kurstillfället har vi två instruktörer närvarande. När kursen avslutats kan deltagaren själv välja att beställa även förarbevis från Transportstyrelsen. 

 

Har du frågor om kursen?

Om du har frågor kontaktar du vår systemansvariga instruktör för fyrhjuling:
Benny Bäcklund, 0735155339, skogssaker@gmail.com

Norra Skogsskolans praktiska utbildningar har arbetats fram och kvalitetssäkras av Säker Skog. Föreningen Säker Skog verkar för att de som arbetar med småskaliga redskap och metoder, som motorsåg, röjsåg och fyrhjuling, ska jobba i första hand säkrare, men gärna även lättare, roligare och mer lönsamt.

Fyrhjulingskort FA

Kursnivå: Fördjupning

Pris: 5500:-

Pris för medlem: 4500:-

Priser är inklusive moms

Dela kursen