Eftersläckning

Grund

Eftersläckning

Kursnivå: Grund

Pris: 300:-

Pris för medlem: 0:-

Priser är inklusive moms

Denna utbildning vänder sig till markägare eller andra som ska utföra eller planera eftersläckning på kontrollerade bränningar och uppkomna skogsbränder. Utbildningen ger en teoretisk grund i eftersläckning och efterbevakning som utrustning, taktik, metoder och säkerhet.

De flesta skogsbränder som bryter ut är orsakade av blixtnedslag, tåg, cigarettfimpar, eldning eller är anlagda. Norra har tydliga rutiner för brandsäkerhet och har vidtagit flera åtgärder för att förebygga bränder och följer de branschgemensamma riktlinjer för skogsbrand och eftersläckning som tagits fram på nationell nivå. Norra samverkar även med övriga skogsföretag och följer SMHI:s brandriskindex noggrant i tider då risk för bränder är hög.

Markägaren är den som har ansvaret för efterbevakning och eftersläckning vid brand. Norra erbjuder därför sina medlemmar kostnadsfri utbildning i eftersläckning via skogsbranschens gemensamma Skogsskötselskola.

Om du inte är medlem i Norra Skogsägarna har du möjlighet att köpa kursen via SYN. Klicka då på länken "Anmälan" uppe till höger så slussas du vidare till SYN:s kurssidor där du kan köpa utbildningen.

För medlemmar

  1. Klicka på länken https://course.skotselskolan.se/brjbdxhr
  2. För dig som är ny skapa upp en ny användare där knappar du in namn, telefon eller mail samt väljer en egen kod.
  3. En ny sida öppnas, knappa in koden 724653 för att få tillgång till kursavsnittet

Råd till skogsägare

Norra uppmanar skogsägare att se över sina försäkringar för skogsfastigheten och säkerställa att försäkringen gäller både för brand och storm. De flesta försäkringsbolag har även skydd för avgångar vid extrema väderlägen så som torka.

Det är förenat med stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter en stor skogsbrand. Skaffa dig kunskap om eftersläckning enligt ovan.

Om du drabbas - kontakta din skogsinspektor för rådgivning.

Eftersläckning

Kursnivå: Grund

Pris: 300:-

Pris för medlem: 0:-

Priser är inklusive moms

Dela kursen