Lär dig mer om röjning

Bas

Lär dig mer om röjning

Kursnivå: Bas

Röjning i ungskog görs för att ge de kvarvarande träden utrymme att växa bättre och bli mer stormfasta. Att inte röja leder till skogar med klena stammar av dålig kvalitet och större risk för snö- och vindskador.

Vad röjning är, varför du ska röja i dina skogar, vilken nytta åtgärden medför och hur vet du var och när det är dags att röja på din fastighet är frågor vi hoppas att du får svar på i den här filmen.

Tidsåtgång: 3 minuter

Lär dig mer om röjning

Kursnivå: Bas

Dela kursen