Norras egna fastigheter

Norra äger ett antal skogsfastigheter runt om i NorraLand, vårt verksamhetsområde, som lämpar sig väl för besök på egen hand en ledig dag eller för studiebesök med skogvaktare som guide under en skogsdag. 

I dagsläget har en av våra fastigheter utrustats med informationsskyltar som gör det enkelt att navigera sig och som även förmedlar kunskap om skog, skogsbruk, naturhänsyn och annat som kan vara spännande att lära sig om på den aktuella platsen. Under 2017 kommer fler av våra fastigheter utvecklas på samma sätt, med målet att locka besökare från hela verksamhetsområdet ut i skogen.

Våra skogar kan ni besöka när ni vill och ett tips är att först besöka någon av fastighetens välkomstskyltar så att ni får en överklicka av fastigheten och de många, olika informationspunkter som finns där.

Ni är också varmt välkomna att kontakta våra lokala skogvaktare för guidning under ett skogsbesök med er skolklass, på era pensionärsträffar, politikerträffar, arbetsplatsträffar eller under vilka andra typer av möten som helst. Se kontaktuppgifter till aktuell skogvaktare nedan för att boka in ditt besök.

 

Välkommen till Holmselet 1:6!

Fastigheten Holmselet hittar du ca 4 mil från Skellefteå i närheten av Finnforsfallet. Holmselet 1:6 ägs sedan 1974 av Norra Skogsägarna.

Fastigheten består av ett sammanhängande skifte som omfattar totalt 837 hektar, varav 739 hektar produktiv skogsmark. Totalt har 80 ha (10,8%) målklassats som naturvårdsområden som lämnas orört, varav 70 ha i form av ett 20-årigt Naturvårdsavtal (2016-2036) med Länsstyrelsen i Västerbotten som ansvarig.

Fastigheten präglas av en intressant topografi med Nyängesberget som högsta punkt på 270 meter över havet och Skellefte älv i norr på 132 meter över havet som lägsta punkt. Här har det genom naturliga förutsättningar och tidigare brukande av skog och mark utvecklats höga naturvärden och kulturmiljövärden samt fornminnen.

På fastigheten finns det tre välkomstskyltar med karta och information om området. Skyltarna ser du som röda prickar på kartan, "Här är du!".

  • Koordinater till skylt 1: DG (decimalagrader) 64.776320, 20.315909. GMS (Grader, minuter, sekunder) 64°46'34.8"N 20°18'57.3"E. Här hittar du även toalett. Klicka här för vägbeskrivning från Skellefteå.
  • Koordinater till skylt 2: DG (decimalagrader) 64.774365, 20.297558. GMS (Grader, minuter, sekunder) 64°46'27.7"N 20°17'51.2"E. Klicka här för vägbeskrivning från Skellefteå.
  • Koordinater till skylt 3: DG (decimalagrader) 64.789015, 20.328616. GMS (Grader, minuter, sekunder) 64°47'20.5"N 20°19'43.0"E. Klicka här för vägbeskrivning från Skellefteå. 

Lokal skogvaktare, Holmselet 1:6
Nils Lindkvist 
Mobil: 070-890 45 53
E-post: nils.lindkvist@norra.se