Skogen i Skolan

Skogen i Skolan vill öka intresset för och kunskaperna om skogen och alla dess värden. Det görs genom att erbjuda skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin. Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers kunskap om och intresse för skog. Den främsta uppgiften är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Vill du veta mer?

Norra är engagerad lokalt i Skogen i Skolans verksamhet och om du vill veta mer eller om du eller din klass vill komma på studiebesök hos oss eller möta Skogen i Skolan under en dag ute i skogen tar du enklast kontakt med någon av Skogen i Skolans lokala samordnare. 

Region Norrbotten

Ulf Sandström
Boden
070-6084231
ulf@foretagscoaching.se

Region Västerbotten

Matilda Lingegård
Skogens Hus, Skeppargatan 1, 3 trappor
904 31 UMEÅ
072-1475437
matilda@meraskog.se

Region Västernorrland

Caroline Vågberg
Bergsgatan 58
852 36 Sundsvall
060-55 31 67
caroline.wagberg@skogsstyrelsen.se

Skogen i Skolan

Du kan läsa mer om Skogen i Skolan, lokala kontaktpersoner för hela Sverige, läromedel, övningar och mycket mer på deras egen webbplats.

NorraShopen»