Mer på gång!

Norra Skogsskolans kursutbud är under ständig utveckling. Vi tror att du kommer upptäcka det speciellt nu under kunskapsportalens första år. Vi har en mängd utbildningar i vår produktions- och publiceringsplan och redan nu under våren och sommaren kommer vi att publicera grundkurser på ämnen som: Min Skogsägarplan, Skogsekonomi och egenföretagande, Skogsskötsel och Hänsyn i skogen. Vill du bli uppdaterad direkt när nya utbildningar publiceras? Följ oss på Facebook eller Instagram!

Kurskategorier

Äga och bruka skog

Skogens skötsel

Skogen & samhället

Skoglig planering och ekonomi

Hänsyn i skogen

Kul i skogen