Kurser

Nytt i februari!

Norra Skogsskolans kursutbud är under ständig utveckling. Nytt i februari är bland annat baskurserna I skogen växer välfärden och Det aktiva skogsbrukets klimatnytta. I animeringarna får du lära dig mer om skogens roll för klimatet och bioekonomin och hur den svenska välfärden är beroende av produkter från skogen. Vill du bli uppdaterad direkt när nya utbildningar publiceras? Följ oss på Facebook eller Instagram!

Kurskategorier

Äga och bruka skog

Skogens skötsel

Skogen & samhället

Skoglig planering och ekonomi

Hänsyn i skogen

Kul i skogen