Kurser i Norra Skogsskolan

Kurskategorier

Äga och bruka skog

Skogens skötsel

Skogen & samhället

Skoglig planering och ekonomi

Hänsyn i skogen

Kul i skogen

Skogskunskap.se

Skogskunskap.se är ett rådgivningsverktyg som skogsbruket haft tillgång till sedan starten 1999 och fungerar som direktlänk mellan forskare och skogsägare. Skogskunskap innehåller bland annat filmer, instruktioner och texter som fungerar som uppslagsbok och handledning för skötsel och hänsyn i skogen. Här hittar du också verktyg för att göra beräkningar utifrån din egen skog. Bakom portalen står Skogforsk, Skogsstyrelsen och skogsägarföreningarna genom LRF Skogsägarna.

Besök Skogskunskap.se

Skogsskötselserien

Skogsskötselserien är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare. Den ger fördjupade kunskaper om skogsskötsel och finns publicerad i olika kapitel som pdf-filer och nedladdningsbara illustrationer. Du kan använda serien för att fördjupa dina kunskaper inom olika delar av skogsskötselområdet, få reda på den vetenskapliga grunden och hur den kan tillämpas i praktiken. Skogsskötselserien gavs ut under 2007–2010 och finansierades av Skogsstyrelsen, LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, och SLU.

Läs mer om Skogsskötselserien