Om oss

Norra Skogsskolan® är Norras kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Oavsett vilken vision du har för din skog strävar Norra efter att hela tiden erbjuda de resurser och kunskaper som behövs för att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk. Utbildningarna är också till för dig som inte äger skog men som är intresserad av att lära dig mer.

Kunskapsplattformen erbjuder lättillgängliga och prisvärda utbildningar via webb eller med inslag av fysiska träffar och praktiska övningar.

Norra Skogsskolan:

  • ger ökad kunskap för ett aktivt och hållbart skogsbruk
  • ökar allmänbildningen om en av Sveriges viktigaste näringar
  • skapar ett ökat intresse för skogsägande och skogsbrukande
  • är ett led i Norra Skogsägarnas jämställdhetsarbete

Norra Skogsskolan är ett av Norras varumärken. Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av 17 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Medlemmarna är organiserade i 27 skogsbruksområden och utövar inflytande enligt principen "en medlem – en röst". 
Läs mer om medlemskap på Norra Skogsägarnas webbplats.

Vill du bli uppdaterad direkt när nya utbildningar publiceras? Följ oss på Facebook eller Instagram!