Om oss

Norra Skogsskolan® är Norras kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Oavsett vilken vision du har för din skog strävar Norra efter att hela tiden erbjuda de resurser och kunskaper som behövs för att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk. Utbildningarna är också till för dig som inte äger skog men som är intresserad av att lära dig mer.

Våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med fokus på privat skogsägande och skogsbruk i Norra Sverige.

Norra Skogsskolan är ett av Norras varumärken. Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av 17 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Medlemmarna är organiserade i 27 skogsbruksområden och utövar inflytande enligt principen "en medlem – en röst".