Om oss

Norra Skogsskolan® är Norras kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Oavsett vilken vision du har för din skog strävar Norra efter att hela tiden erbjuda de resurser och kunskaper som behövs för att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk.

Vad vill du lära dig som skogsägare?

Kanske känner du en törst efter något mer. Något fördjupande. Eller så känner du precis som en allt större del av alla skogsägare. Att en bit saknas. En kunskapslucka som tidigare fylldes med flera generationers omsorg och geografisk närhet till skogen. Med Norra Skogsskolan kan du nu fylla i luckorna!

Med vår digitala utbildningsportal Norra Skogsskolan blir du och din familj kunnigare skogsägare och kan på ett hållbart sätt ta tillvara på skogens alla värden. Här kan du spetsa dina skogliga kunskaper och lära dig mer om allt från skogens klimatnytta till att köra motorsåg. Utbildningarna riktar sig också till dig som inte äger skog och vill få fördjupade kunskaper om skogens klimatnytta och kretslopp.

Våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med fokus på privat skogsägande och skogsbruk i Norra Sverige. 

 

Norra är en växande skogsägarförening med 17 000 medlemmar som bidrar aktivt till ett hållbart samhällsbyggande och en livskraftig landsbygd. Grunden för oss är glädje, nytänkande, värdeskapande, kommunikation och mod. Tillsammans lyfter vi skogsägandet till en ny nivå. Med utgångspunkt i vår värdegrund skapar vi tillsammans en jämställd- och hållbar framtidsorganisation där medlemmar, skog, industri och tjänstepersoner ingår.  Norra Skogsskolan är Norras webbaserade kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Med ökad kunskap om skogen lyfter vi skogsägandet till en ny nivå.