Om oss

Norra Skogsskolan® är Norras kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Oavsett vilken vision du har för din skog strävar Norra efter att hela tiden erbjuda de resurser och kunskaper som behövs för att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk. Utbildningarna är också till för dig som inte äger skog men som är intresserad av att lära dig mer. Våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med fokus på privat skogsägande och skogsbruk i Norra Sverige.

Norra Skogsskolan är ett av Norras varumärken. Norra är en växande skogsägarförening med 17 000 medlemmar som bidrar aktivt till ett hållbart samhällsbyggande och en livskraftig landsbygd. Grunden för oss är glädje, nytänkande, värdeskapande, kommunikation och mod. Tillsammans lyfter vi skogsägandet till en ny nivå. Med utgångspunkt i vår värdegrund skapar vi tillsammans en jämställd- och hållbar framtidsorganisation där medlemmar, skog, industri och tjänstepersoner ingår.