Lyft ditt skogsägande med bra skogsbilvägar

En fungerande skogsbilväg ökar tillgängligheten och därmed också värdet på din skog. Välkommen till en skogskväll där förvaltning och skötsel av skogsbilvägar står i centrum.

Datum och tid: 26 mars, kl. 18:00
Plats: Gnistan

Välkommen!

 

 

 

Karta