Om vårt kursutbud

Norra Skogsskolan har utbildningar inom kategorierna Äga och bruka skog, Skogens skötsel, Skoglig planering och ekonomi, Skogen och samhället, Hänsyn i skogen samt Kul i skogen. Kurserna är uppdelade i tre olika nivåer: Bas, Grund och Fördjupning.

Bas

Utbildningarna är kostnadsfria och körs uteslutande på webben. De kan innehålla allt ifrån korta, förklarande filmer till fakta samlade i en enklare webbutbildning.

Grund

Utbildningarna är mer heltäckande än de som erbjuds på bas-nivå. De innehåller ofta webbaserade delar, fakta och filmer, blandade med någon eller några fysiska träffar eller webbinarium/videomöten. Utbildningarna är belagda med kostnad. Som medlem i Norra Skogsägarna har du rabatt på våra utbildningar.

Fördjupning

Utbildningarna är för den som vill djupdyka i något ämne eller någon färdighet. De kan ibland vara uppbyggda som utbildningarna på grund-nivån där fysiska träffar i skogen eller träffar via datorn blandas med faktaavsnitt på webben - eller så är de helt igenom fysiska utbildningar. Utbildningarna är belagda med kostnad. Som medlem i Norra Skogsägarna har du rabatt på våra utbildningar.

Vill du veta mer?

Erika Nilsson

utbildningsstrateg

070-254 98 48