Utbildare - praktiska kurser

I våra praktiska kurser i röj- och motorsåg är det våra kunniga och certifierade utbildare du möter. Här hittar du deras kontaktuppgifter om du vill ställa frågor om utbildningarna för röj- och motorsågskort eller kursstarter.

Kurser i röj- och motorsåg

Mer information om kurser som rör röj- och motorsåg hittar du under kurskategorierna Äga och bruka skog och Skogens skötsel. Kursernas upplägg har tagits fram och kvalitetssäkrats av Säker Skog.

Säker Skogs verksamhet syftar till att öka säkerheten för den som arbetar med röjsåg, motorsåg och fyrhjuling. Antalet olyckor, framför allt allvarliga sådana och dödsolyckor, behöver minska och Säker Skogs arbete bidrar starkt till detta. Många engagerade och välutbildade instruktörer spridda över hela landet är framgången i detta, i kombination med uppdaterade utbildningar och korrekt utförda examinationer på relevant nivå.

Säker Skog är en ekonomisk förening som ägs av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och de fyra skogsägarföreningarna Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog och Södra skogsägarna.

Utbildare och examinatorer

Ta gärna kontakt med oss om du vill ha mer information!

Virkesområde Torne Kalix Älvdalar 
Vakant
 
Virkesområde Luleå Piteå Älvdalar 
Bo Andersson, Persöbyvägen 194, 94691 Roknäs
070-675 07 53, zetorbo@gmail.com
 
Virkesområde Skellefteå Älvdal 
Benny Bäcklund, Ragvaldsträsk 232, 931 95 Skellefteå
073-515 53 39, skogssaker@gmail.com

Michael Löfgren
070-320 08 97, michael.lofgren78@gmail.com

Virkesområde Södra Lappland 
Pär Frohm, Åkerbacken 9, 921 35 Lycksele
070-584 34 44, pjf64@hotmail.com
 
Virkesområde Mellanbygden 
Tommy Jonsson, Inre Ringvägen 22, 91531 Robertsfors
070-695 31 28, tommy72.jonsson@hotmail.com
 
Virkesområde Södra Västerbotten 
Svarte Swartling, Västra Norrfors 115, 90593 Umeå
070-646 69 42, svarte@bobbnet.com
 
Virkesområde Norra Ångermanland 
Jenny Lundkvist, 073-043 95 81, lundkvistlantbruk@hotmail.com

Tommy Israelsson, 070-607 51 23, tommy.israelsson52@hotmail.com
 
Virkesområde Södra Ångermanland
Thomas Afvander, 070-395 40 07, thomas.afvander@telia.com 

Kvalitets- och systemansvarig

Kvalitets- och systemansvarig för våra praktiska utbildningar och utbildare är:

Benny Bäcklund, Ragvaldsträsk 232, 931 95 Skellefteå
073-515 53 39, skogssaker@gmail.com

Vill du veta mer?

Erika Nilsson

utbildningsstrateg

070-254 98 48