Om Skogsskolan

Norra Skogsskolan är Norras kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Oavsett vilken vision du har för din skog strävar Norra efter att hela tiden erbjuda de resurser och kunskaper som behövs för att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk. Utbildningarna är också till för dig som inte äger skog men som är intresserad av att lära dig mer.

Kunskapsplattformen erbjuder lättillgängliga och prisvärda utbildningar via webb eller med inslag av fysiska träffar och praktiska övningar.

Norra Skogsskolan:

  • ger ökad kunskap för ett aktivt och hållbart skogsbruk
  • ökar allmänbildningen om en av Sveriges viktigaste näringar
  • skapar ett ökat intresse för skogsägande och skogsbrukande
  • är ett led i Norra Skogsägarnas jämställdhetsarbete

Kursnivåer och utbildningskategorier 

Här hittar du utbildningar inom kategorierna Äga och bruka skog, Skogens skötsel, Skoglig planering och ekonomi, Skogen och samhället, Hänsyn i skogen samt Kul i skogen. Kurserna är uppdelade i tre olika nivåer: Bas, Grund och Fördjupning.

  • Bas: utbildningarna är kostnadsfria och körs uteslutande på webben. De kan innehålla allt ifrån korta, förklarande filmer till fakta samlade i en enklare webbutbildning.
  • Grund: utbildningarna är mer heltäckande än de som erbjuds på Bas-nivån. De innehåller ofta webbaserade delar, fakta och filmer, blandade med någon eller några fysiska träffar eller webbinarium. Utbildningarna är belagda med kostnad.
  • Fördjupning: utbildningarna är till för den som vill djupdyka i något ämne eller någon färdighet. De kan ibland vara uppbyggda som utbildningarna på Grund-nivån där fysiska träffar i skogen eller träffar via datorn blandas med faktaavsnitt på webben - eller så är de helt igenom fysiska utbildningar. Utbildningarna är belagda med kostnad. 


Vill du bli uppdaterad direkt när nya utbildningar publiceras? Följ oss på Facebook eller Instagram!

Norra Skogsägarna 

Norra Skogsskolan är ett av Norras varumärken. Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av 17 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Medlemmarna är organiserade i 27 skogsbruksområden och utövar inflytande enligt principen "en medlem – en röst". Läs mer om medlemskap i Norra Skogsägarna här.

 

Norra Skogsskolan
Adress: Skeppargatan 1, Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 090-15 67 00
Kontaktperson: Erika Nilsson, Utbildningsstrateg
E-post: erika.nilsson@norra.se
Telefon: 070-254 98 48

Kampanjpris för medlemmar 2017

Visst vet du att vi erbjuder Norras medlemmar ett riktigt bra kampanjpris på våra grundutbildningar under Norra Skogsskolans första år? 50% rabatt på valfri grundutbildning! Erbjudandet gäller december ut, så passa på att nyttja rabatten redan idag! En grundutbildning vi rekommenderar starkt är Grundkurs för skogsägare. Du hittar kursen i kategorin Äga och bruka skog.