Om Skogsskolan

Norra Skogsskolan är Norras kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Oavsett vilken vision du har för din skog strävar Norra efter att hela tiden erbjuda de resurser och kunskaper som behövs för att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk.

Kunskapsplattformen erbjuder lättillgängliga och prisvärda utbildningar via webb eller med inslag av fysiska träffar och praktiska övningar.

Norra Skogsskolan:

 • ger ökad kunskap för ett aktivt och hållbart skogsbruk
 • ökar allmänbildningen om en av Sveriges viktigaste näringar
 • skapar ett ökat intresse för skogsägande och skogsbrukande
 • är ett led i Norra Skogsägarnas jämställdhetsarbete

Kursnivåer och utbildningskategorier 

Här hittar du utbildningar inom kategorierna Äga och bruka skog, Skogens skötsel, Skoglig planering och ekonomi, Skogen och samhället, Hänsyn i skogen samt Kul i skogen. Kurserna är uppdelade i tre olika nivåer: Bas, Grund och Fördjupning.

 • Bas: utbildningarna är kostnadsfria och körs uteslutande på webben. De kan innehålla allt ifrån korta, förklarande filmer till fakta samlade i en enklare webbutbildning.
 • Grund: utbildningarna är mer heltäckande än de som erbjuds på Bas-nivån. De innehåller ofta webbaserade delar, fakta och filmer, blandade med någon eller några fysiska träffar eller webbinarium. Utbildningarna är belagda med kostnad.
 • Fördjupning: utbildningarna är till för den som vill djupdyka i något ämne eller någon färdighet. De kan ibland vara uppbyggda som utbildningarna på Grund-nivån där fysiska träffar i skogen eller träffar via datorn blandas med faktaavsnitt på webben - eller så är de helt igenom fysiska utbildningar. Utbildningarna är belagda med kostnad. 

Mer är på gång 

Norra Skogsskolans kursutbud är under ständig utveckling. Vi tror att du kommer upptäcka det speciellt nu under kunskapsportalens första år. Vi har en mängd utbildningar i vår produktions- och publiceringsplan och redan nu under våren och sommaren kommer vi att publicera grundkurser på ämnen som:

 • Min Skogsägarplan
 • Skogsekonomi och egenföretagande
 • Skogsskötsel
 • Hänsyn i skogen

Vill du bli uppdaterad direkt när nya utbildningar publiceras? Följ oss på Facebook eller Instagram!

 

Norra Skogsskolan
Adress: Skeppargatan 1, Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 090-15 67 00
Kontaktperson: Erika Nilsson
Telefon: 070-254 98 48

Kampanjpris för medlemmar

Mycket kommer att hända under Norra Skogsskolans första år. Nummer ett är att väldigt många nya utbildningar kommer publiceras. För att få veta vad så många som möjligt av er tycker om våra utbildningar, så att de som kommer blir ännu bättre, erbjuder vi Norras medlemmar ett riktigt bra kampanjpris på våra grundutbildningar! Och det gör vi under hela Norra Skogsskolans första år.