Röj din skog med Norra

Under 2017 genomför Norra en stor utbildningssatsning för att lyfta ungskogsröjningen i våra skogar.

Kampanjen startar upp under våren med inspirerande träffar i Röjningens ABC på ett flertal orter runt om i NorraLand samt i Stockholm. Röjningens ABC behandlar grunderna i varför vi ska röja våra ungskogar och hur du planerar inför det praktiska arbetet – oavsett om du är självverksam eller köper tjänsten. Utbildningarna riktar sig till både dig som medlem och den som inte är det. Från och med maj kommer du även kunna gå utbildningen Röjningens ABC här på webben.

Fördjupa dig under Inspirationsdag röjning

Under försommaren drar vi igång kurser för den som vill lära sig mer om röjning i praktiken. Under en heldag ute får du med instruktör chans att, i mindre grupper, diskutera röjningsbiologi, avvägningar och prioriteringar, genomföra stamvalsövningar, viktiga delar i egenkontrollen samt lära känna röjsåg och utrusning. Inspirationsdagen riktar sig till både dig som vill röja själv i dina skogar och till dig som köper tjänsten. Du hittar utbildningen Inspirationsdag röjning under kurskategorin Skogens skötsel - anmäl dig innan platserna tar slut!

Under hösten kommer vi erbjuda fler utbildningstillfällen för dig som inte hann med den här gången.

Om du vill lära dig mer om hur du hanterar sågen och säkerheten kring den rekommenderar vi att du anmäler dig till en kurs för att ta röjsågskörkort.

Chans att vinna fina priser!

Kopplat till utbildningssatsningen har vi utlyst några tävlingar. Under året har du som röjer själv eller anlitar entreprenör chans att vinna fina priser. Läs mer om våra tävlingar här!